Cách bấm cotg trên máy tính fx 570 es

      217

Quý khách hàng sẽ xem bản rút ít gọn của tài liệu.quý khách hàng vẫn xem: Cách bấm cotg trên máy vi tính fx 570 es

Xem cùng thiết lập tức thì bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu tại trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos, tung bằng laptop fx-500ms

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu cần đạt:• Hiểu được công dụng của máy tính .• Sử dụng thạo máy tính xách tay FX-500 nhằm tìm TSLG cùng góc II/.Pmùi hương luôn tiện dạy học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 xuất xắc FX-220III/Pmùi hương pháp dạy dỗ học:Đặt sự việc xử lý vấn đềIV/.Tiến trình chuyển động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: Cho nhì góc phụ nhau α và β.Nêu những bí quyết vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α với Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân những tỉ số lượng giác của α và β.3) Giảng bài xích mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu biện pháp thiết đặt cơ chế nhằm tính toán tỉ số lượng giác – Dùng vật dụng nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc sản phẩm nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi với dìm xét – học sinh lắng tai và tiến hành theo thưởng thức của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng tại khu vực trình bày phương pháp bấm phím và nêu tác dụng → Cả lớp dìm xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn mang lại trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → công dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → tác dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ số lượng giác của góc đó:search số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) lý giải học viên ấn phím  Chụ ý: Phím SHIFTkết phù hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để tra cứu số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ để tra cứu số đo góc lúc biết cosin và tang các em tiến hành tựa như nlỗi ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học sinh tiến hành – Trường phù hợp nhằm kiếm tìm số đo góc nhọn x lúc biết tỉ số cotang x ta đề xuất chuyển thành bài toán: kiếm tìm góc nhọn x lúc biết tg x Khi đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) giải đáp học sinh ấn phím nhằm tìm→ cả lớp nhận xét – HS bàn thảo theo 8 nhóm → đại diện từng team trình bày một câu → cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ tác dụng x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT−←

x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn cho phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) ví dụ như 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang đến phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn mang đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài xích tập 2  Làm bài bác tập 3 – Gv đề xuất học viên nêu biện pháp nhập phím với tác dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (vì chưng sin x ≤ 1) b) Không (vì cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng thiết bị nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học tập làm việc nhà: BT 20 trang 84.IV/.Rút ít tởm nghiệm: