Các phép toán trong tiếng anh

      95
*

Phép cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh theo thứ tự là addition, subtraction, multiplication, division.

Bạn đang xem: Các phép toán trong tiếng anh

Các số lượng trong giờ đồng hồ Anh:

*

Cách đọc các số nguyên trong giờ đồng hồ Anh

*

Cách hiểu số %, số máy tự, số thập phân, số mũ, phân số, láo số trong giờ đồng hồ Anh

Tên gọi một trong những ký hiệu toán học thông dụng trong giờ Anh:

*

Một số định nghĩa trong hình học bởi tiếng Anh:

*

*


Từ vựng

addition < ə’diʃən > : phép cộng

subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ

multiplication < mʌltiplication > : phép nhân

division < də’ viʒən > : phép chia

multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương

add < æd > : cộng, thêm vào

subtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đi

divide < də’ vaid > : chia

plus < plʌs > : cộng, thêm vào

minus < ‘mainəs > : trừ, giảm đi

1. Addition (phép cộng) 

Những biện pháp nói 8 + 4 = 12 bởi tiếng Anh

Eight và four is twelve.

Eight & four’s twelve

Eight và four are twelve

Eight và four makes twelve.

Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

2. Subtraction (phép trừ) 

Những biện pháp nói 30 – 7 = 23 bằng tiếng Anh:

Seven from thirty is twenty-three.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Cao Công Nghĩa Bao Nhiêu Tuổi, Ca Sĩ Cao Công Nghĩa

Thirty minus seven equals twenty-three. (ngôn ngữ toán học)

3. Multiplication (phép nhân) 

Những cách nói 5 x 6 = 30 bằng tiếng Anh

Five sixes are thirty

Five times six is/equals thirty

Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

4. Division (phép chia) 

Những cách nói đôi mươi ÷ 4 = 5 bởi tiếng Anh

Four into twenty goes five (times).

Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

Từ ngày 20/4/2020, trường trung học cơ sở Đào Duy Từ phát hành làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 (Phí tuyển chọn sinh 200.000/HS). Lúc mua hồ sơ CMHS rất có thể đăng cam kết cho con khóa học: “Bồi dưỡng kỹ năng học tập với ôn luyện kiến thức giành cho học sinh Tiểu học tập khi gửi cấp”. (Học demo Miễn phí)

Mục tiêu của khóa học:

Bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết phục vụ cho học tập, sinh hoạt lúc chuyển cung cấp cùng các vận động trải nghiệm khi học ở môi trường thiên nhiên mới cùng những giáo viên và chuyên gia của trường.

Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cơ bạn dạng của 3 cỗ môn Toán, giờ Việt, tiếng Anh trong công tác lớp 5.

Thông tin tuyển sinh coi tại: Tuyển sinh