Các dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

      52

Tài liệu ôn thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 bao gồm 71 câu hỏi lớp 3. Đây là tư liệu ôn thi học tập sinh tốt lớp 3 hay dành riêng cho thầy cô và những em học sinh ôn luyện nhằm mục tiêu củng nuốm lại kiến thức sẵn sàng tốt nhất mang lại kỳ thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3. Sau đây, mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Tổng hợp bài bác tập Toán lớp 3

Bài tập học tập hè môn toán lớp 3 lên lớp 4

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG LỚP 3

Bài 1. Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác MNPQ gồm 4 cạnh bởi nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn nữa cạnh hình tứ giác là 10 centimet và chu vi hình đó bởi nhau. Tìm kiếm độ lâu năm cạnh của hình tam giác ABC cùng hình tứ giác MNPQ.

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12cm. Biết chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?


Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 4. vào một cuộc thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng làm thấp hơn bạn Mai 5 nhành hoa và chỉ bởi một nửa số cành hoa của Hoà. Hỏi cả bố bạn có tác dụng được từng nào bông hoa?

Bài 5. An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi các bạn đều bằng 12 cái. Hỏi thuở đầu mỗi chúng ta có mấy nhãn vở?

Bài 6. bao gồm 42 chúng ta ở lớp 3A xếp thành 3 hàng mà lại không hầu như nhau. Bạn lớp trưởng đưa 1/3 số chúng ta ở sản phẩm một sang hàng hai, rồi lại đưa 6 bạn từ hàng nhì sang sản phẩm ba, bây giờ số chúng ta ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hàng tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 7. bao gồm 12 nhỏ chim đậu ở cành trên, số chim đậu sống cành dưới nhiều hơn cành bên trên là 4 con. Bây giờ 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây chừ số chim sống cành bên dưới so với số chim sinh hoạt cành trên thì vội mấy lần?


Bài 8. Túi trước tiên đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi thiết bị hai. Hỏi bắt buộc lấy nghỉ ngơi túi trước tiên bao nhiêu kg gạo đổ thanh lịch túi máy hai để số gạo ở nhì túi bằng nhau?

Bài 9. Thùng đầu tiên có 6 lít dầu, thùng thiết bị hai bao gồm 14 lít dầu. Hỏi bắt buộc cùng rót sản xuất mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thiết bị hai gấp hai số dầu sống thùng máy nhất?

Bài 10. Biết trong thùng có số quýt nhiều hơn thế nữa số cam là 8 quả. Bà bầu đã kéo ra 2 trái quýt và 2 trái cam đến hai anh em. Như vậy còn sót lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi thuở đầu trong thùng tất cả bao nhiêu trái cam, từng nào quả quýt?

Bài 11. Tấm vải vóc xanh lâu năm gấp 3 lần tấm vải đỏ, cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ với 37m vải vóc xanh, do vậy số m vải sót lại ở nhị tấm bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi tấm vải dài từng nào mét?

Bài 12: Viết số gồm 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng 1-1 vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục.

Bài 13: Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng 1-1 vị, hàng ngàn bằng nửa hàng chục.

Bài 14: Tính giá trị các biểu thức sau:

14 x 3 + 23 x 4 23 x 5 – 96 : 4

16 x 3 + 55 : 5 968 : 8 – 13 x 7

69 : 3 + 21 x 4 36 x 3 – 29 x 2

72 : (107 – 99) 5 x (145 – 123)

Bài 15: Có 3 bao gạo từng bao tất cả 53 kg. Fan ta lấy sút ra sinh sống mỗi bao 3 kg, số gạo sót lại đóng đa số vào 6 túi. Hỏi từng túi có bao nhiêu kilogam gạo? (giải bởi 2 cách)


Bài 16: Ngày mồng 1 của một mon nào kia rơi vào trong ngày chủ nhật. Hỏi:

a) những ngày công ty nhậ tiếp theo sau là rất nhiều ngày nào trong tháng?

b) Ngày vào cuối tháng (31) là ngày thư mấy vào tuần?

Bài 17: Số 540 biến đổi thế như thế nào nếu:

a) xóa khỏi chữ số 0?

b) xóa bỏ chữ số 5?

c) chũm chữ số 4 bằng chữ số 8?

Bài 18: Số 45 chuyển đổi thế nào nếu?

a) Viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu số dó?

b) Viết thêm chữ số 2 vào phía bên trái số đó?

c) Viết xen chữ số 0 vào thân hai chữ số 4 với 5?

Bài 19: search x, biết:

a) X là số liền sau của số 999.

b) X là số ngay tức thì sau của số a.

Bài 20: Biết 16 phân chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?

Bài 21. Nếu như số a chia cho 5 được mến là 15, số c phân chia cho 15 được thương là 5 thì tổng (a + c) phân tách cho 2 được mến là bao nhiêu?

Bài 22. trong một phép trừ, tổng của số trừ cùng với hiệu bởi 60. Tra cứu số bị trừ của phép trừ đó?

Bài 23. Tích của nhị số gấp 5 lần thừa số trang bị nhất. Tìm kiếm thừa số trang bị hai.

Bài 24. Tích của nhị số là 75 với gấp 5 lần quá số trang bị hai. Hỏi tích kia gấp mấy lần thừa số sản phẩm công nghệ nhất?

Bài 25. Vào một phép chia, số bị phân tách gấp 7 lần số chia. Kiếm tìm thương của phép phân tách đó?

Bài 26. cho dãy số: 2, 4,6,10,12........Hỏi:

a) Số hạng thứ trăng tròn là số nào?

b) Số 93 gồm ở trong hàng số bên trên không? vị sao?

c) Số 96 là số hạng vật dụng mấy của dãy?

Bài 27. Để đặt số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 28. Tích của nhì số là 75. Các bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên buộc phải thừa số đầu tiên và giữ nguyên thừa số trang bị hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích bắt đầu là bao nhiêu?


Bài 29. khi nhân 1ab cùng với 6, chúng ta A xem nhẹ chữ tiên phong hàng đầu ở sản phẩm trăm. Hỏi tích bị giảm sút bao nhiêu 1-1 vị?

Bài 30. Mến của nhì số thay đổi thế nào nếu số bị chia bớt đi gấp đôi và giữ nguyên số chia?

Bài 31. Gia đình bạn Bình bao gồm 3 fan thì bình quân mọi người thu nhập được 250 ngàn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nửa nhưng tổng các khoản thu nhập không biến đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

Bài 32. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 100. Tra cứu số trừ?

Bài 33. kiếm tìm thương của nhị số không giống không, biết hiệu của nhị số bởi không. Tìm kiếm thương của hai số biết thương đó gấp gấp đôi số bé nhỏ nhưng chỉ bằng nửa số lớn?

Bài 34. Tìm cha số, biết số trước tiên gấp 3 lần số lắp thêm hai, số sản phẩm công nghệ hai bé hơn số thứ bố là 5 với tổng cả tía số là 55?

Bài 35.

Xem thêm: Khám Phá Cung Bảo Bình Hợp Màu Gì Để Cuộc Sống Họ Thịnh Vượng

a) gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu?

b) mang một nửa của một tá song đũa thì được mấy loại đũa?

Bài 36. Tích của nhị số là 645. Tìm thừa số sản phẩm nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị chức năng vào số máy hai thì tích bắt đầu sẽ là 860.

Bài 37. Tổng của hai số là 64,nếu lấy số béo chia mang đến số bé bỏng thì được yêu quý là 5 cùng dư là 4. Search hiệu hai số đó?

Bài 38. nhì số gồm hiệu là 95. Ví như xoá bỏ chữ số 5 nghỉ ngơi tận cùng của số béo thì ta được số bé. Search tổng hai số đó?

Bài 39. Tính nhanh:

a) 37 x 18 - 9 x 74 + 100

b) 15 x 2 + 15 x 3 - 15 x 5 =

Bài 40. Hình tam giác ABC tất cả 3 cạnh bởi nhau, hình tứ giác MNPQ gồm 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam giác dài ra hơn nữa cạnh hình tứ giác là 10cm với chu vi hình đó bằng nhau. Kiếm tìm độ nhiều năm cạnh của hình tam giác ABC với hình tứ giác MNPQ.

Bài 41. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12cm. Biết chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Bài 42. Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 43. Vào một cuộc thi làm hoa, chúng ta Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Tính ra các bạn Hồng làm thấp hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bởi một nửa số nhành hoa của Hoà. Hỏi cả cha bạn làm cho được bao nhiêu bông hoa?


Bài 44. An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu như An đến Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi ban đầu mỗi các bạn có mấy nhãn vở?

Bài 45. có 42 các bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng tuy nhiên không đông đảo nhau. Chúng ta lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng một sang hàng hai, rồi lại gửi 6 chúng ta từ hàng hai sang sản phẩm ba, bây giờ số các bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 46. có 12 bé chim đậu ở cành trên, số chim đậu nghỉ ngơi cành dưới nhiều hơn cành trên là 4 con. Hiện nay 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây giờ số chim sinh sống cành bên dưới so cùng với số chim nghỉ ngơi cành bên trên thì cấp mấy lần?

Bài 47. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi trang bị hai. Hỏi bắt buộc lấy sống túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ lịch sự túi đồ vật hai để số gạo ở nhì túi bởi nhau?

Bài 48. Thùng thứ nhất có 6lít dầu, thùng trang bị hai bao gồm 14 lít dầu. Hỏi yêu cầu cùng rót cấp dưỡng mỗi thùng một số trong những lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng lắp thêm hai gấp rất nhiều lần số dầu nghỉ ngơi thùng vật dụng nhất?

Bài 49. Biết vào thùng gồm số quýt nhiều hơn thế nữa số cam là 8 quả. Chị em đã lấy ra 2 quả quýt cùng 2 quả cam mang đến hai anh em. Như vậy còn sót lại ở thúng số quýt gấp rất nhiều lần số cam. Hỏi lúc đầu trong thùng tất cả bao nhiêu quả cam, từng nào quả quýt?

Bài 50. Tấm vải xanh lâu năm gấp 3 lần tấm vải vóc đỏ, shop đã bán được 7m vải đỏ với 37m vải xanh, vì thế số m vải còn sót lại ở nhị tấm bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét?

Bài 51. Các bạn An đếm cây bút chì đựng trong hộp. Nếu như đếm theo chục thì được 6 chục cây viết chì. Hỏi nếu đếm theo tá thì được bao nhiêu tá cây bút chì?

Bài 52. Cả con gà và thỏ đếm được 24 loại chân. Biết số đầu gà ngay số đầu thỏ. Đố chúng ta biết gồm mấy con gà gồm mấy bé thỏ?

Bài 53. 24 mẫu bánh nướng đựng phần nhiều trong 6 hộp. Cô giáo ecole.vn về mang đến lớp chủng loại giáo 5 vỏ hộp bánh như vậy và chia đều cho những cháu, mỗi con cháu được nửa cái. Hỏi lớp chủng loại giáo đó gồm bao hiêu cháu?

Bài 54. Có 6 gói kẹo, các bạn Mai kéo ra ở từng gói 10 loại kẹo thì thấy số kẹo sót lại ở 6 gói bằng đúng số kẹo làm việc 4 gói nguyên. Hỏi mỗi gói kẹo bao gồm bao nhiêu cái?

Bài 55. trong nửa giờ Mai làm được 6 bông hoa, còn Hồng để làm được 10 nhành hoa loại đó yêu cầu mất 40 phút. Hỏi ai làm nhanh hơn?

Bài 56. Để cưa một khúc gỗ thành 2 đoạn đề nghị mất 10 phút. Hỏi mong muốn cưa khúc gỗ kia thành 4 đoạn thì mất từng nào phút?

Bài 57. Anh đi tự nhà mang lại trường không còn 1/6 giờ, em đi từ nhà mang lại trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi cấp tốc hơn? nếu em đến lớp mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không? nếu có thì đuổi kịp ở chỗ nào trên quãng con đường đó?

Bài 58. Túi trước tiên đựng 8 kilogam gạo bằng 1/3 túi vật dụng hai. Hỏi túi thiết bị hai đựng nhiều hơn nữa túi thứ nhất bao nhiêu kilogam gạo? số gạo đựng trong cả hai túi gấp mấy lần số gạo đựng trong túi trang bị nhất?


Bài 59. bạn Tâm được 1/3 túi kẹo nhỏ, các bạn Thắng được 1 tháng 5 gói kẹo to, như vậy cặp đôi có số kẹo bởi nhau, biết số kẹo nghỉ ngơi túi to nhiều hơn nữa số kẹo ở túi nhỏ là đôi mươi cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái?

Bài 60. hiện nay em 4 tuổi,anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nưủa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Bài 61. hiện nay con 8 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ?

Bài 62. Tuổi của Hoa cách đây 3 năm cấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện giờ Hoa mấy tuổi?

Bài 63. tra cứu x:

a) X - 13 x 3 = 45 b) 4 x 8 + 19 - x = 28

Bài 64. dãy số chẵn liên tiếp từ 2 đến 246 bao gồm bao nhiêu số hạng?

Bài 65. Hùng gồm 16 que tính, Minh có rất nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng thấp hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 66. Tấm vải xanh lâu năm gấp 3 lần tấm vải vóc đỏ, siêu thị đã bán tốt 7m vải vóc đỏ với 37 m vải vóc xanh. Vì thế số mét vải còn sót lại ở hai tấm bởi nhau. Hỏi dịp chưa chào bán mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 67. Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật nhiều năm 12 cm, chiều rộng bởi nửa chiều dài?

Bài 68. Bác An giảm 1 tua dây. Bác bỏ cắt được 4 nhát, mỗi đoạn bao gồm 2m. Hỏi sợi dây đó dài từng nào mét?

Bài 69. Lan học dứt bài không còn 1 giờ 20 phút. Hồng học kết thúc bài nhiều hơn nữa Lan 15 phút. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ học chấm dứt bài hết thời gian bao nhiêu phút?

Bài 70. tất cả 32 lít dầu được rót vào những chai. Từng chai chỉ đựng được 5 lít. Hỏi yêu cầu dùng mấy chai nhằm đựng hết khu vực dầu trên?