Bán hàng chưa thu tiền

      66

Kế toán bán hàng là một vị trí công việc không quá trở ngại và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Để chúng ta kế toán nắm chắc chắn thêm các nghiệp vụ kế toán phân phối hàng, bài viết dưới đây tổng hợp với Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa.

Bạn đang xem: Bán hàng chưa thu tiền


Hạch toán nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý.Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong nước thu chi phí ngay.Hạch toán nghiệp vụ bán hàng dịch vụ, trong nước không thu tiền.Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm theo báo giá.Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm xuất khẩu.Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo đúng theo đồng.Hạch toán nghiệp vụ bán hàng có ưu đãi thương mại.Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm do nhận có tác dụng đại lý, bán giá chuẩn hưởng hoa hồng.Khi xuất hoá solo cho đơn vị nhận uỷ thác xuất.Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm được ủy thác xuất khẩu.Hạch toán nghiệp vụ giảm ngay hàng bán.Hạch toán nhiệm vụ hàng buôn bán trả lại.

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng thông qua những đại lý.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi gây ra nghiệp vụ bán hàng qua đại lý, thông thường sẽ tạo nên các hoạt động sau:

Nhân viên kinh doanh đề nghị xuất kho hàng hóa để gửi cung cấp tại những đại lýKế toán kho lập Phiếu xuất kho, tiếp nối chuyển kế toán tài chính trưởng và Giám đốc cam kết duyệtCăn cứ vào Phiếu xuất kho, thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ khoNhân viên kinh doanh nhận hàng với giao mang lại đại lýKhi sản phẩm & hàng hóa gửi tại đại lý phân phối được bán, địa thế căn cứ vào Bảng kê hóa đơn đẩy ra của hàng hóa đã chào bán do bên nhận đại lý hưởng hoa hồng giữ hộ về, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu bán hàng, cũng như ngân sách trích hoa hồng cho đại lý

Định khoản nghiệp vụ.

1/. Xuất kho gửi sản phẩm & hàng hóa cho đại lý.

Nợ TK 157 Hàng nhờ cất hộ bán.Có TK 152, 156.

2/. Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán.

Nợ TK 111, 131… (Tổng giá thanh toán).Có TK 511,512.Có TK 3331 Thuế GTGT nên nộp (nếu có).

Đồng thời vạc sinh cây viết toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng phân phối (tổng giá bán thanh toán).Có TK 157 Hàng giữ hộ bán.

3/. Ghi dấn số tiền hoa hồng trả cho đại lý.

Nợ TK 641 bỏ ra phí bán hàng (hoa hồng đại lý).Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).Có TK 111, 112, 131…
*
Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm hóa

Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm trong nước thu chi phí ngay.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi tạo nên nghiệp vụ bán sản phẩm hóa, dịch vụ thu chi phí ngay, thường thì sẽ tạo ra các hoạt động sau:

Khách hàng đến cài hàng, nhân viên bán sản phẩm căn cứ vào yêu cầu quý khách hàng đề nghị xuất kho.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, kế tiếp chuyển kế toán trưởng cùng Giám đốc ký duyệt.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, thủ kho xuất kho sản phẩm hoá và ghi Sổ kho.Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng với giao mang lại khách hàng.Kế toán bán sản phẩm ghi nhận doanh số bán hàng.Nhân viên bán hàng yêu mong kế toán bán sản phẩm xuất hoá đơn, tiếp đến sẽ giao cho khách hàng.Nếu quý khách hàng thanh toán bởi tiền mặt cho nhân viên bán hàng thì nhân viên bán sản phẩm sẽ nhấn tiền và mang đến nhập quỹ, nếu giao dịch bằng tiền nhờ cất hộ thì quý khách sẽ giao dịch chuyển tiền vào thông tin tài khoản của công ty.

Định khoản nghiệp vụ

Nợ TK 111 Tiền mặt (tổng giá chỉ thanh toán).Có TK 511, 512 doanh thu bán hàng.Có TK 3331 Thuế GTGT đề xuất nộp (nếu có).

Đồng thời vạc sinh cây bút toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán).Có TK 152, 156…

Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm dịch vụ, trong nước chưa thu tiền.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi tạo ra nghiệp vụ bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ chưa thu tiền, thường thì sẽ gây ra các hoạt động sau:

Khách sản phẩm đến sở hữu hàng, nhân viên bán sản phẩm căn cứ vào yêu thương cầu người sử dụng đề nghị xuất kho.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, tiếp nối chuyển kế toán trưởng và Giám đốc cam kết duyệt.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, chủ kho xuất kho hàng hoá cùng ghi Sổ kho.Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng với giao đến khách hàng.Kế toán bán sản phẩm ghi nhận doanh thu bán hàng.Nhân viên bán sản phẩm yêu mong kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng hàng.Nhân viên bán hàng giao hóa 1-1 cho khách hàng và hẹn quý khách hàng thanh toán đúng hạn.

Định khoản nghiệp vụ.

Nợ TK 131 đề nghị thu của chúng ta (tổng giá thanh toán).Có TK 511, 512 lợi nhuận bán hàng.Có TK 3331 Thuế GTGT buộc phải nộp (nếu có).

Đồng thời vạc sinh cây viết toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng phân phối (tổng giá bán thanh toán).Có TK 152, 156…

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo báo giá.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo báo giá, thông thường sẽ phát sinh các chuyển động sau:

Nhân viên bán hàng gửi báo giá cho khách hàng.Căn cứ vào tin tức báo giá, người sử dụng đặt download hàng.Nhân viên bán hàng yêu mong xuất hoá đơn và xuất kho hàng hoá được người sử dụng đặt mua.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, tiếp nối chuyển kế toán tài chính trưởng và Giám đốc ký duyệt.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, thủ kho xuất kho sản phẩm hoá và ghi Sổ kho.Nhân viên bán sản phẩm nhận hàng với giao mang lại khách hàng.Trường hợp quý khách thanh toán ngay, nhân viên bán sản phẩm yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đối chọi cho khách hàng hàng.Kế toán bán sản phẩm xuất hoá đơn, bên cạnh đó ghi nhận lệch giá bán hàng.

Định khoản nghiệp vụ.

Nợ TK 111, 131…: nên thu quý khách hàng (tổng giá thanh toán).Có TK 511, 512: doanh thu bán hàng.Có TK 3331: Thuế GTGT cần nộp (nếu có).

Đồng thời phân phát sinh cây bút toán:

Nợ TK 632: Gía vốn hàng buôn bán (tổng giá bán thanh toán).Có TK 152, 156…

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán sản phẩm xuất khẩu, thông thường sẽ gây ra các hoạt động sau:

Nhân viên sale ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng hàng.Đặt vị trí trên tàu nhằm xếp và đưa hàng.Phát hành triệu chứng từ xuất khẩu: thích hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, chứng nhận xuất xứ.Khi mặt hàng ra cho cảng, sẽ được thiết kế thủ tục để thông quan.Khi hàng ban đầu rời cản, bộ chứng từ cũng biến thành được giữ hộ tới mang đến khách hàng.Nhân viên sale thông báo cho người tiêu dùng để theo dõi với nhận hàng.Yêu cầu người sử dụng thanh toán sau khi đã nhận được hàng.

Định khoản nghiệp vụ.

1/. Ghi nhận lệch giá bán hàng.

Nợ TK 111, 131… Tiền khía cạnh (tổng giá bán thanh toán bao hàm thuế xuất khẩu).Có TK 511, 512 lợi nhuận bán hàng.

Đồng thời phạt sinh bút toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán).Có TK 152, 156…

2/. Khi khẳng định số thuế xuất khẩu cần nộp.

Nợ TK 511, 512 lệch giá bán hàngCó TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

3/. Lúc nộp thuế xuất khẩu vào nhân sách bên nước.

Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩuCó TK 111, 112…

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo vừa lòng đồng.

Mô tả nghiệp vụ.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán sản phẩm theo hòa hợp đồng, thường thì sẽ tạo ra các chuyển động sau:

Nhân viên sale thực hiện nay ký phối kết hợp đồng bán sản phẩm với khách hàng hàng.Đến ngày giao hàng theo vừa lòng đồng, nhân viên sale yêu ước xuất hàng mang lại khách hàng.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển kế toán tài chính trưởng và Giám đốc ký duyệt.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, thủ kho xuất kho hàng hoá cùng ghi Sổ kho.Nhân viên marketing nhận hàng và giao đến khách hàng.Kế toán bán hàng ghi nhận lợi nhuận bán hàng.Trường hợp người tiêu dùng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán sản phẩm xuất hoá solo cho khách hàng hàng.Nhân viên bán sản phẩm giao hóa 1-1 cho quý khách và yêu thương cầu quý khách thanh toán.

Xem thêm: Dạy Nghề Trung Hậu Lumia 520 Lỗi Khi Khởi Động Báo "Error: Unable To Find A Bootable Option

Định khoản nghiệp vụ.

Nợ TK 111, 131… buộc phải thu người tiêu dùng (tổng giá thanh toán).Có TK 511, 512 lệch giá bán hàng.Có TK 3331 Thuế GTGT buộc phải nộp (nếu có).

Đồng thời vạc sinh cây bút toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá bán thanh toán).Có TK 152, 156.

Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm có khuyến mãi thương mại.

Ghi nhận lệch giá bán háng.

Nợ TK 111, 131… Tiền phương diện (tổng giá chỉ thanh toán).Có TK 511, 512 lệch giá bán hàng.Có TK 3331 Thuế GTGT (nếu có).

Đồng thời phạt sinh bút toán:

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá chỉ thanh toán).Có TK 152, 156…

Ghi nhận ưu tiên thương mại.

Nợ TK 521 ưu tiên thương mại.Nợ TK 3331 Thuế GTGT (nếu có).Có TK 111, 131… (Tổng tiền ưu tiên thương mại).

Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm do nhận làm cho đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Khi nhấn hàng làm đại lý phân phối cho đơn vị chức năng khác hạch toán nhập kho.

Thông tin sẽ được đưa lên Bảng kê hoá đối kháng mua vào nhóm 5:

Nợ TK 003 hàng hoá nhận bán hộ, nhận cam kết gửi, ký kết cược.

Khi bán những hàng hoá nhận làm đại lý.

Thông tin sẽ được đưa lên Bảng kê hoá đơn xuất kho nhóm 5:

Nợ TK 111, 131… (Tổng giá bán thanh toán).Có TK 331 (Đối tượng là bên giao đại lý).

Đồng thời phát sinh cây bút toán xuất kho:

Có TK 003 (với giá bán vốn = giá cả + Thuế. Vì đấy là đại lý buôn bán đúnggiá).

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng thông qua đơn vị chức năng nhận ủy thác xuất khẩu.

Khi xuất hoá đơn cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác xuất.

Nợ TK 157 Hàng gửi đi bán.Có TK 152, 156.

Khi mặt nhận uỷ thác xuất khẩu vẫn xuất được hàng, thì bên giao sẽ xuất hoá solo và hạch toán.

Nợ TK 111, 131.Có TK 511.Có TK 33311.

Đồng thời phát sinh cây viết toán xuất kho:

Nợ TK 632 giá bán vốn sản phẩm bán.Có TK 157 Hàng giữ hộ đi bán.

Hạch toán nghiệp vụ bán sản phẩm được ủy thác xuất khẩu.

Khi dìm hàng của đơn vị chức năng uỷ thác xuất khẩu hạch toán nhập kho

Thông tin sẽ tiến hành đưa lên Bảng kê hoá đơn mua vào team 5:

Nợ TK 003 sản phẩm hoá nhận chào bán hộ, nhận ký kết gửi, cam kết cược.

Khi bán những hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu.

Thông tin sẽ tiến hành đưa lên Bảng kê hoá đơn bán ra nhóm 5

Nợ TK 131 (Tổng giá thanh toán – khách hàng hàng).Có TK 331 (Đơn vị giao uỷ thác).

Đồng thời phân phát sinh bút toán xuất kho:

Có TK 003 (với giá chỉ vốn = giá nhập ko bao thuế xuất khẩu).

Hạch toán nghiệp vụ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán.

Mô tả nghiệp vụ

Nếu phát hiện nay hàng cài đặt về không nên quy cách, phẩm chất theo đúng theo đồng sẽ ký, quý khách thoản thuận cùng với doanh nghiệp, đôi khi lập biên bạn dạng về việc tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán.Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao đến khách hàng.Kế toán bán sản phẩm hạch toán khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng chào bán và ghi sổ kế toán.

Định khoản nghiệp vụ.

Nợ TK 532 áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán.Nợ TK 3331 Thuế GTGT nên nộp (nếu có).Có TK 111, 112, 131…

Hạch toán nhiệm vụ hàng bán trả lại.

Mô tả nghiệp vụ.

Nếu phát hiện nay hàng mua về không nên quy cách, phẩm chất theo phù hợp đồng đang ký, quý khách thoản thuận với doanh nghiệp trả lại hàng vẫn mua.Khách mặt hàng xuất hàng với hóa đối kháng trả lại hàng.Nhân viên sale nhận hóa đối kháng và hàng hóa.Nhân viên kinh doanh đề nghị nhập kho mặt hàng bị trả lại.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, kế tiếp chuyển kế toán tài chính trưởng với Giám đốc cam kết duyệt.Căn cứ vào Phiếu kho, chủ kho nhập kho hàng bị trả lại với ghi Sổ kho.Kế toán bán sản phẩm căn cứ vào hóa đơn bán hàng do quý khách hàng trả lại, triển khai hạch toán với ghi sổ kế toán.

Định khoản nghiệp vụ .

Nhận lại hàng bị trả lại.

Nợ TK 154, 155, 156…Có TK 632 giá bán vốn sản phẩm bán.

Thanh toán với người mua số tiền hàng phân phối bị trả lại.

Nợ TK 531 Hàng phân phối bị trả lại.Nợ TK 3331 Thuế GTGT đề nghị nộp (nếu có).Có TK 111, 112, 131…