Hàm atoi() trong c

      54
Hướng dẫn cách chuyển chuỗi thành số trong C. Các bạn sẽ học được cách thực hiện hàm sprintf() với itoa() để chuyển chuỗi thành số trong C sau bài học này.Chúng ta bao gồm 3 phương thức để đưa chuỗi thành số vào C như sau:Hàm atoi(): đưa string quý phái int vào CHàm atol(): đưa string lịch sự long trong CHàm atof(): đưa string lịch sự float trong C

Chuyển string sang trọng int trong C | hàm atoi()

Hàm atoi() là 1 hàm tất cả sẵn vào header tệp tin stdlib.h, giúp chúng ta chuyển string sang trọng int trong C.Chúng ta sử dụng hàm strcpy() để gửi string sang trọng int với cú pháp sau đây:
Trong đó str là chuỗi cần chuyển thành số.Nếu chuỗi chỉ định rất có thể chuyển quý phái int thì hàm atoi() sẽ gửi chuỗi đó sang kiểu số nguyên. Mặc dù nếu chuỗi đó quan yếu chuyển sang loại số nguyên int thì giá trị 0 sẽ tiến hành trả về.Lại nữa, vào trường thích hợp chuỗi chỉ định đựng cả yếu tắc có thể và không thể gửi sang giao diện int thì hàm atoi() đã chỉ gửi phần string có thể chuyển thành int tính từ trên đầu chuỗi cơ mà thôi.Và nếu như sống đầu chuỗi hướng đẫn chứa ký kết tự white (dấu cách, tab giỏi xuống dòng) thì hàm atoi() sẽ bỏ qua mất chúng cho tới khi kiếm tìm thấy cam kết tự khác ký kết tự trắng trước tiên xuất hiện.Và chúng ta cần bắt buộc viết thêm loại #include nhằm load header file stdlib.h để hoàn toàn có thể sử dụng được hàm atoi() vào chuơng trình.Ví dụ nạm thể:Copy#include #include int main(void) /* Chuỗi cất số nguyên int*/ char str0<> = "123"; /* Chuỗi đựng số thực có một trong những phần số nguyên*/ char str1<> = "123"; /* Chuỗi đựng cả phần hoàn toàn có thể và cần yếu chuyển sang trọng int*/ char str2<> = "-123ab"; /* Chuỗi chứa ký kết tự trắng đầu chuỗi*/ char str3<> = " 123ab"; /* Chuỗi bắt buộc chuyển lịch sự số nguyên*/ char str4<> = "a123b"; int num0 = atoi(str0); int num1 = atoi(str1); int num2 = atoi(str2); int num3 = atoi(str3); int num4 = atoi(str4); printf("%s => %d ", str0,num0); printf("%s => %d ", str1,num1); printf("%s => %d ", str2,num2); printf("%s => %d ", str3,num3); printf("%s => %d ", str4,num4); return 0;
Kết quả:Copy123 => 123123 => 123-123ab => -123 123ab => 123a123b => 0

Chuyển string sang long trong C

Tương từ bỏ như với hàm atoi() thì chúng ta có các hàm atol() để đưa string thanh lịch long vào C.Cú pháp và cách sử dụng của hàm này thì trọn vẹn tương trường đoản cú như cùng với hàm atoi() như sau:
Ví dụ vắt thể:Copy#include #include #include int main () long val; char str<20>; strcpy(str, "11111.22abac"); val = atof(str); printf("%s => %ld ", str, val); return(0);//1111.22abac => 11111

Chuyển string quý phái float trong C

Tương trường đoản cú như cùng với hàm atoi() thì bọn họ có các hàm atof() để gửi string sang trọng float vào C.Cú pháp cùng cách sử dụng của hàm này thì hoàn toàn tương từ như với hàm atoi() như sau:
Ví dụ thế thể:Copy#include #include #include int main () float val; char str<20>; strcpy(str, "11.22abac"); val = atof(str); printf("%s => %.2f ", str, val); return(0);//11.22abac => 11.22

Tổng kết

Trên trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính chuyển chuỗi thành số vào C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, chúng ta hãy thực hành thực tế viết lại các ví dụ của ngày từ bây giờ nhé.Và hãy cùng khám phá những kiến thức sâu rộng về C trong số bài học tập tiếp theo.