Anten thu truyền hình số mặt đất

      120
☘ Ăng ten trong đơn vị hết sức phù hợp cho bên cao tầng liền kề, phổ biến cư☘ Sử dụng mang lại đầu thu kỹ thuật số với tivi tích đúng theo truyền họa DVB-T2