Ắc quy tiếng anh là gì

      160
Danh mục sản phẩm MÁY ĐỌC LỖI CHUYÊN HÃNG MÁY CHẨN ĐOÁN Ô TÔ THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG PHẦN MỀM Ô TÔ PHỤ KIỆN THAY THẾ THIẾT BỊ Ô TÔ MÁY TÍNH CHUYÊN DỤNG TỦ CHẨN ĐOÁN LÀM CHÌA KHÓA Ô TÔ CHĂM SÓC XE
*

Tiếng Anh Chuyên ổn Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy

Tiếng Anh Chuyên ổn Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy

Most car batteries are sealed for life - apart from a small vent hole which allows gas khổng lồ escape. They never need topping up.Quý khách hàng vẫn xem: Ắc quy tiếng anh là gì

Hầu hết những ắc quy xe khá được che kín lại bởi nắp nhựa, làm việc trên bao gồm một lỗ thông tương đối bé dại cho phép khí thoát ra bên ngoài. Chúng ta không nên đổ đầy nước vào ắc quy.

Bạn đang xem: Ắc quy tiếng anh là gì

The fluid màn chơi in other batteries should be checked at least once a month & topped up if it drops below the correct cấp độ - just above sầu the tops of the battery plates.

Mức chất lỏng trong các ắc quy bắt buộc được đánh giá tối thiểu một lần một tháng với châm nước vào nếu nó sụt giảm bên dưới nút cho phép.

Never top up with tap water, which contains minerals which may damage the battery. Use distilled or otherwise purified water, or a proprietary topping-up fluid.

Không lúc nào hấp thụ nước lắp thêm vì nước tất cả cất chất khoáng rất có thể có tác dụng lỗi ắc quy. Sử dụng nước chứa hoặc nước tinc khiết khác, hoặc chất lỏng thực hiện riêng đến ắc quy.

Avoid over-filling, which causes the electrolyte khổng lồ leak out through the cell-cap vents as the battery is charged.

Tránh châm nước rất nhiều, gây nên triệu chứng hóa học điện phân rò rỉ ra ngoài trải qua các lỗ thông khá khi ắc quy đã có được sạc.

Do not use a naked flame when checking the battery. The fluid inside - called the electrolyte - can give off explosive gas, especially soon after the battery has been charged.

Không sử dụng lửa trằn khi chất vấn ắc quy. Chất lỏng bên trong - được Điện thoại tư vấn là hóa học điện phân - hoàn toàn có thể thải ra khí có tác dụng nổ ắc quy, đặc biệt là ngay sau thời điểm ắc quy đã làm được sạc.

► Tiếng Anh Chuyên ổn Ngành Ô Tô (Phần 77) - Vệ Sinch Lọc Bơm Xăng

Terminal Cọc ắc quy Power cable Dây điện nối ắc quy Cell cap Nắp châm nước Filler trough Lỗ đựng nước

Keep the area around the battery filter caps clean, to lớn prsự kiện dirt falling in when they are removed

Giữ Quanh Vùng xung quanh lỗ châm nước đề xuất sạch mát, tách nhằm lớp bụi lâm vào lúc châm nước.

The electrolyte is a mixture of sulphuric acid & purified water, & is corrosive sầu and dangerous. Do not allow any khổng lồ splash on lớn your skin or your clothing.

Chất điện phân là các thành phần hỗn hợp của axit sulfuric với nước tinc khiết, gồm tính làm mòn cao với nguy khốn. Không cho phép ngẫu nhiên vật gì rơi vào cảnh domain authority hoặc quần áo của doanh nghiệp.

If you are splashed, wash the affected skin area immediately. If it goes in your eye, wash thoroughly in running water & Hotline a doctor. If electrolyte splashes on to your car, hose it off immediately.

Nếu các bạn rủi ro bị văng trúng, rửa vùng da bị ảnh hưởng ngay lập tức nhanh chóng. Nếu nó vào mắt bạn, hãy cọ thật kỹ với nước chảy với call chưng sĩ. Nếu chất năng lượng điện phân phun vào xe của người tiêu dùng, hãy rửa xe cộ tức thì mau lẹ.

Once the cấp độ falls below the tops of the battery plates, the cell concerned starts khổng lồ thua trận efficiency. If the cell is left for some time with the plates exposed, it can be damaged. That in turn will ruin the battery, which needs all its cells functioning khổng lồ retain its full electrical charge and deliver power. The battery must be replaced.

Một khi mực nước xuống tới mức được cho phép của những tấm ắc quy, ắc quy vẫn bước đầu yếu đuối đi. Nếu ắc quy được nhằm lâu không châm nước trong một thời gian, nó có thể bị hỏng hại. Điều này sẽ làm cho hỏng ắc quy, cần tất cả các hộc bình của nó hoạt động để duy trì năng lượng điện không hề thiếu với hỗ trợ năng lượng. Ắc quy yêu cầu được thay thế sửa chữa.

How quickly the electrolyte evaporates depends a great giảm giá khuyến mãi on two factors: the under-bonnet temperature (if the battery is located there); & whether the generator is overcharging the battery.

Các hóa học điện phân bốc khá nhờ vào tương đối nhiều vào nhị yếu đuối tố: nhiệt độ dưới nắp ca-pô (trường hợp ắc quy nằm tại đó); và liệu lắp thêm phạt điện bao gồm sẽ sạc quá mức cần thiết ắc quy chất nhận được hay là không.

Generally, the higher the temperature the more frequently a battery may need topping up. In most cases, the monthly kiểm tra is enough - but check more often in hot weather, or if the level is well down at the monthly check. Battery cases rarely leak. If more than the usual amount of topping up suddenly becomes necessary, look for the cause.

Nói bình thường, ánh sáng càng tốt thì ắc quy càng nên được châm nước liên tiếp. Trong phần nhiều các trường đúng theo, câu hỏi kiểm tra mỗi tháng là đủ - tuy vậy chất vấn liên tiếp hơn vào khí hậu nóng là quan trọng. Ắc quy hiếm lúc bị thất thoát. Nếu nên châm nước nhiều hơn thế thông thường, hãy tra cứu nắm rõ nguyên ổn nhân.

If a charging-system fault is overcharging the battery, you may find damp patches around the cell caps & even droplets of electrolyte on the battery top.

Nếu lỗi hệ thống sạc đã sạc vượt mức ắc quy, chúng ta cũng có thể tra cứu thấy những vùng độ ẩm bao quanh nắp hộc bình ắc quy với thậm chí còn các giọt chất năng lượng điện phân bên trên đầu ắc quy.

How khổng lồ top up a battery Cách châm nước ắc quy

Remove sầu the cell caps or trough cover và fill each cell khổng lồ the cấp độ marked on the battery case. If there is no mark, fill until the electrolyte just covers the battery plates, which you can see through the filler holes.

Tháo nắp hộc bình hoặc nắp máng với đổ đầy từng ô tới mức được khắc ghi bên trên vỏ ắc quy. Nếu không tồn tại nút bao gồm sẵn, hãy đổ đầy cho đến khi chất điện phân chỉ bao che các tấm ắc quy nhưng mà bạn có thể nhận thấy qua các lỗ châm nước.

Ngoài nước bác bỏ cất hoặc nước tinch khiết, những chất lỏng chuyên được dùng gồm sẵn tự garage, shop prúc kiện với nhiều lúc là những công ty hóa học. Chỉ cài chúng trong những thùng cất bí mật, nhằm chắc chắn rằng rằng chúng không xẩy ra lây truyền tạp hóa học khác.

Xem thêm: Những Bộ Phim Học Đường Trung Quốc Hay Nhất, Top 11 Bộ Phim Học Đường Trung Quốc Hay Nhất

As an alternative sầu, water from a de-frosted refrigerator can be used, but it must be kept in a clean glass jar or bottle. Always keep the battery top clean - wipe it before removing the cell caps or trough cover, when dirt is liable lớn fall into lớn the cells.

Tgiỏi vào đó, nước trường đoản cú tủ giá tất cả sương có thể được thực hiện, nhưng đề xuất được giữ trong lọ chất thủy tinh sạch mát hoặc cnhì. Luôn giữ lại không bẩn đầu ắc quy, vệ sinh sạch sẽ trước lúc tháo dỡ nắp hộc bình hoặc nắp máng, khi bụi bặm bụi bờ hoàn toàn có thể lâm vào cảnh các hộc bình.

The cell caps or cover have sầu ventilating holes lớn allow the escape of gases when the battery is being charged. Make sure these holes are clear. After topping up, wipe away any water spilled on the top of the battery.

Nắp bình ắc quy có lỗ thông tương đối để được cho phép thoát khí khi đang rất được sạc. Đảm bảo những lỗ này yêu cầu thật sạch sẽ. Sau lúc châm nước, lau không bẩn bất kỳ nước như thế nào tràn bên trên đỉnh của ắc quy.

Automatic filling Tự đụng châm nước

Some batteries have a covered trough in the top, so that they can be filled automatically. Remove sầu the cover & carefully pour distilled water inlớn the trough, where plastic level-finders allow the correct amount inlớn each cell, before closing.

Một số ắc quy gồm máng được bít bao phủ sinh sống bên trên, nhằm bọn chúng có thể được đổ đầy tự động hóa. Tháo nắp với cẩn trọng đổ nước cất vào máng, chúng có thể đạt tới nước chính xác.

Automatic filling is especially useful where the battery is in an awkward place, & the electrolyte màn chơi is difficult to lớn see.

Loại ắc quy tự động hóa có tác dụng đầy đặc biệt quan trọng bổ ích khi ắc quy ngơi nghỉ địa điểm khó giải pháp xử lý, và cường độ điện phân khôn xiết cực nhọc nhận thấy.

Using a hydrometer Sử dụng tỷ trọng kế

You can find out how well a battery is charged by measuring the specific gravity - or mật độ trùng lặp từ khóa of the electrolyte, which varies according lớn the state of charge.

Quý Khách có thể mày mò coi ắc quy được sạc ra sao bằng cách đo trọng lượng riêng - hoặc tỷ lệ của chất năng lượng điện phân, chuyển đổi phụ thuộc vào tâm lý sạc.

The figure for electrolyte in a fully charged battery is between 1.270 and 1.290 - meaning that it is 1.270 times heavier than water.

Con số cho thấy hóa học điện phân trong ắc quy sạc đầy là từ một.270 mang lại 1.290 - tức là nó nặng trĩu cấp 1.270 lần đối với nước.

However, as the battery loses charge, the specific gravity drops to lớn 1.130 or lower. The instrument for measuring specific gravity is a hydrometer, which contains a weighted float. The float is marked with a graduated scale, usually reading from 1.10 lớn 1.30.

Tuy nhiên, lúc ắc quy sạc gần đầy, trọng lượng riêng sụt giảm 1.130 hoặc rẻ hơn. Dụng rứa đo trọng lượng riêng rẽ là tỷ trọng kế, bao gồm chứa phao gồm trọng số. Phao được lưu lại bằng thang phân tách độ, hay hiểu từ một,10 đến 1,30.

Insert the syringe into a cell, then squeeze & release the bulb to draw up a sample of electrolyte - enough to raise the float but not enough to lớn make it touch the bulb.

Đưa ống tiêm vào một hộc bình, tiếp nối bóp và nhả thai để lấy một mẫu mã chất năng lượng điện phân - đủ nhằm nâng phao đồn nhưng không đủ để làm mang đến nó va vào bầu.

The state of charge can be gauged from how much the figure is below 1.290. A reading of, say, 1.200 would show the battery khổng lồ be about half charged. The float may be graded red, yellow and green to lớn show low, half or full charge. Some hydrometers have sầu three small balls of different weights instead of a float. The number of balls that float to the top of the sample indicate the state of charge.

Trạng thái của triệu chứng sạc có thể được đo được cùng với trọng lượng riêng biệt bên dưới 1.290. Nếu như chỉ 1.200 Có nghĩa là ắc quy được khoảng chừng một nửa lần sạc. Phao hoàn toàn có thể được phân loại red color, đá quý với xanh lá cây để hiển thị mức độ sạc rẻ, một nửa hoặc đầy. Một số tỷ trọng kế gồm tía trái trơn bé dại tất cả trọng số không giống nhau rứa vì chưng một đồn đãi. Số lượng trái trơn trôi nổi lên trên mặt thuộc của mẫu cho thấy thêm tâm lý của năng lượng điện.

After taking the reading, squeeze the bulb to return the electrolyte lớn its cell, và kiểm tra the other cells in turn. All should give sầu similar readings within about 0.04 of each other - any greater variation indicates a defective sầu cell, và the battery must be replaced.

Sau Lúc hiểu, hãy bóp thai để trả lại nước vào hộc bình, và kiểm soát những hộc bình không giống theo lần lượt. Tất cả nên cho các hiệu quả tựa như trong khoảng 0,04 của mỗi hộc - ngẫu nhiên lệch lạc làm sao mập hơn thì mang đến ta hiểu được một hộc bình bị lỗi, cùng ắc quy bắt buộc được thay thế.

The best time for testing is after the battery has been charged or the oto run for about 30 minutes. Switch off the engine và lights. Readings taken immediately after topping up are not correct.

Thời gian rất tốt để thí điểm là sau thời điểm ắc quy đã có sạc hoặc xe chạy trong tầm trong vòng 30 phút. Tắt động cơ và đèn. Các lần hiểu được triển khai ngay mau chóng sau khoản thời gian châm nước là không đúng chuẩn.

Using a hydrometer Squeeze the hydrometer bulb, put the nozzle inlớn the cell and release the bulb. Remove sầu the hydrometer and read the state of charge when the float has settled. Squeeze the bulb to lớn replace the electrolyte.

Sử dụng tỷ trọng kế Bóp bầu kế, đặt vòi vào trong hộc bình và nhả bầu. Loại vứt tỷ trọng kế và phát âm tâm lý sạc Lúc phao đồn đang lắng xuống. Bóp bầu để sửa chữa thay thế hóa học điện phân.

► HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HTại NHIỆT TRONG Ô TÔ

Cảm ơn Anh Em đang quan tâm theo dõi và quan sát.

Hy vọng bàiviếtTiếng Anh Chuim Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quyhữu ích đối với Anh Em. Nếu phù hợp nội dung bài viết này, hãy chia sẻ cùng rất anh em cùng hãy nhờ rằng liên kết với chúng tôi!