635 là tài khoản gì

      39

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 635 – ngân sách chi tiêu tài chínhđược Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

→ Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp – Thông tư 200

*

Bên Nợ gồm:

Chi phí lãi tiền vay, lãi mua sắm và chọn lựa trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chínhLỗ cung cấp ngoại tệ;Chiết khấu giao dịch cho người mua;Các khoản lỗ vì thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư;Lỗ tỷ giá chỉ hối đoái tạo nên trong kỳ; Lỗ tỷ giá chỉ hối đoái bởi đánh giá chỉ lại cuối năm tài chính những khoản mục tiền tệ gồm gốc ngoại tệ;Số trích lập dự chống giảm giá chỉ chứng khoán khiếp doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;Các khoản giá cả của hoạt động đầu tư tài bao gồm khác.

Bạn đang xem: 635 là tài khoản gì

Bên có gồm:

Hoàn nhập dự chống giảm giá chứng khoán tởm doanh, dự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự chống phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết)Các khoản được ghi giảm ngân sách tài chínhCuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ giá thành tài bao gồm phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư: Tài khoản 635- chi tiêu tài chính không tồn tại số dư cuối kỳ.

Xem thêm: Download Microsoft Office 2013 32 Bit Full Crack Google Drive

Tài khoản 635 – ngân sách tài bao gồm không có tài khoản cấp 2.

Mọi chi tiết xin vui vẻ liên hệ :

🗺️Địa chỉ : Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.